Il·luminació menjador


Millora notable de la il·luminació d’un menjador.

Partiem de no tenir CAP punt de llum al sostre. Només la làmpara de sobre-taula, la qual tenia una pantalla que tampoc ajudava massa a il·luminar l’espai en general.
Ara s’ha canviat aquesta làmpara per una model FL/Y (Kartell) de pantalla transparent i s’han instal·lat 6 focos halògens, pivotables i amb regulador de pontència, que banyen de llum la paret per donar-li un toc distintiu i perque il·lumini l’espai general de forma indirecta i elegant.