Avís Legal


Responsable Legal: Anna Lliberia Avelló
Nif: 45645733W
Direcció: c/ Raval de Rocabruna, 32, 08230 Matadepera (Barcelona)
Email de Contacte: info@anna-interiors.com
Tlf: 670675906

Condicions d’ús
Les presents condicions legals regulen l’ús permès d’aquesta pàgina web de Anna Lliberia Avelló, en endavant «Anna Interiors», posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’internet. Si l’usuari no està conforme amb aquestes condicions legals ha d’abandonar la pàgina web inmediatament.

L’usuari haurà d’abstenir-se de:
• Suprimir, eludir o manipular el «copyright» i demés dades identificatives dels drets del seu titular incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que puguin tenir els continguts.
• Introduir programes, virus, macros o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració a la pàgina web o els sistemes informàtics que la suporten, així com de suplentar la identitat del responsable legal alterant les claus d’accés o els continguts de la web.
• Efectuar còpies o versions de la pàgina web o del seu codi font sense el consentiment de «Anna Interiors».

Cookies
Aquesta web està lliure de cookies.

Exclusió de Responsabilitat i Garanties
«Anna Interiors», no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que pugui ocasionar a l’usuari per un virus, indisponibilitat o qualsevol altre comportament anòmal de la pàgina web. «Anna Interiors», ha adoptat totes les garanties pel correcte funcionament de la web i evitar la generació de qualsevol tipus de dany a l’usuari.
«Anna Interiors» no es fa responsable de la continuitat de la web.

Enllaços
Aquesta web no es fa responsable desl continguts o informacions que es trobin a les webs enllaçades. Per conèixer els detalls d’aquestes, haurà de consultar l’Avís Legal pertanyent a les mateixes.

Propietat Intel·lectual
Els textos, imatges, plànols, presentacions i la resta de continguts inclosos en aquesta web són propietat de «Anna Interiors», o disposa el permís pel seu ús i/o explotació.
Qualsevol altre transmisió, distribució o reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web queden expressament prohibits excepte previ avís i concentiment per part de «Anna Interiors».

Legislació i Jurisdicció
Aquesta pàgina web es troba sotmesa a la legislació espanyola.
30/11/2015